top of page
Søg
  • Forfatters billedeGraffitiTagr Research

Er graffiti kommet for at blive?

Graffiti ses mange steder. Alt for mange steder, mener nogle. Andre synes det er helt fint, mens atter andre måske ikke rigtig lægger mærke til dem, fordi det er blevet så almindeligt. Inspireret af en række hjemmesider ser vi her på, hvordan graffiti defineres af forskellige institutioner og virksomheder, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan det opfattes.


Den Store Danske


Det nationale leksikon, Den Store Danske Encyklopædi, fortæller, at graffiti er "tekst, symboler eller billeder, som er indridset, skrevet eller malet på vægge, mure m.m., som regel udført af anonyme personer." Det kendes fra de tidligste civilisationer i Pompeji, Herculaneum og Roms, og det træffes i middelalderens kirker, på monumenter og skulpturer, ofte udført af pilgrimme, soldater eller turister som markering af, at de har været på stedet. Politiske slagord og symboler samt kærlighedserklæringer og det modsatte nævnes også. En særlig form for graffiti opstod i 1960'erne som territorieafmærkning blandt motorcykelbander i USA, hvorfra det bredte sig.


Copyright GraffitiTagr.com


I Danmark er det særlig S-tog, broer og bygninger langs jernbanelinjer, der er udsat for graffiti, og i 1995 brugte DSB ca. 34 millioner kroner alene på at fjerne graffiti fra S-tog; i 2008 brugte man ca. 16 mio. kr. og i 2009 cirka 25 millioner kroner. I 2017 var udgiften hos DSB steget til næsten 68 millioner kroner for hele landet.


Det står i Wikipedia


Alternativet er det demokratisk redigerede Wikipedia, der kan bruges som trædesten til andre informationer og litteratur, og som mange slår op i, fordi det ofte viser sig hurtigt på skærmen efter en søgning. Der kan vi læse følgende: "Graffiti er en kunstform og subkultur udført med spraymaling på store flader som vægge og mure. Graffitimalerne er kendt for at male deres "pieces" (malerier) og "tags" (personlige underskrift) i det offentlige rum, hvor det er ulovligt. Det har betydelige omkostninger for både samfundet, som fjerner ulovlig graffiti hærværk, og malerne, der skal betale for fjernelsen."


KFUMs sociale arbejde

Center for Digital Pædagogik (CfDP) oplyser at de, som er tilknyttet KFUM, arbejder på at styrke den socialpædagogiske indsats over for udsatte børn og unge i Danmark. Som socialøkonomisk virksomhed geninvesterer de overskuddet i nye sociale projekter til gavn for børn og unge i Danmark. CfDP driver hjemmesiden Cyberhus.dk, hvor de blandt andet beskæftiger sig med graffiti. Det sker under den bombastiske rubrik "Graffiti er kommet for at blive". Og så står der: "Før vi går igang bliver vi nødt til at tage et kig på graffitiens historie. Eftersom I lige så gerne vil igang med malingen som jeg vil, så gør vi det kort". Læseren får lidt at vide om starten i New York, om pieces og tags og om begyndelsen i danmark i 1980'erne. Dernæst følger afsnit om lovlig og ulovlig graffiti. Hvis muren er stillet til rådighed til formålet, er det lovligt. Eller man har for eksempel fået lov til at male en garageport eller en privat mur af stedets ejer. Der gøres også opmærksom på, at det kan være en god ide at få en skriftlig tilladelse. Man får også at vide, at graffiti uden tilladelse på andres ejendom er hærværk og dermed ulovligt og at eventuel bøde og erstatningskrav kan blive så meget, at der skal betales af på det et godt stykke ind i voksenlivet.

Dansk Bibliotekscenter

Siden Faktalink.dk, der drives af Dansk Bibliotekscenter, fortæller, at det "At tegne, skrive sit navn eller bomærke på mure og andre offentlige steder har været kendt i årtusinder". Og at det har fungeret som en markering af enkeltpersoners eller gruppers territorier. Mange nye tog- og murskrivere har givet graffitien en yderligere betydning og dimension, idet hensigten har været, at flest muligt skal se navn eller billede, så ophavsmanden bliver kendt. Til det formål har undergrundstog – og S-tog – været ideelle mål, for de benyttes af mange millioner mennesker.

Bureauet Kolossal


Kolossal er et kunstbureau, der driver siden kolossal.dk, hvor de fortæller, at de skaber oplevelser, historiefortællinger og rum til refleksion. Alt sammen gennem street art og gadekunst. Her kan man få hjælp, hvis man vil have en virksomheds DNA formidlet internt på virksomhedens vægge, eller om man vil skabe en visuel fortælling om sit brand i bybilledet Der er med andre ord tale om en kommerciel virksomhed, der sælger varerne graffiti og gadekunst. De fortæller, at street art eller gadekunst er en udvikling af graffitien. Graffiti består af ord og bogstaver, mens gadekunst er baseret på motiver, som af nogle betragtes som mere kunstnerisk. Malerne bruger ofte spraydåser til graffiti, mens pensler anvendes til street art, så det kan være nemt at kende forskel. Fælles er det, at begge dele er udsprunget af et undergrundsmiljø, og at maleriet (kunsten) som regel er placeret i det offentlige rum.

Afrunding


Indholdet af de citerede kilder kan minde en del om hinanden, og det er der ikke noget at sige til.

Når først Encyklopædien har skrevet noget, er det svært at komme udenom, selv om man kan formulere sig lidt anderledes. Efter også at have læst andre kilder, herunder avisartikler, kunne man få en fornemmelse af, at KFUM's påstand "Graffiti er kommet for at blive", er en generel opfattelse. Ser man på udgiften ved fjernelsen af uønsket graffiti, er det da også blevet alt for almindeligt, for det er anslået, at graffiti koster samfundet op imod en milliard kroner om året./Jan Eskildsen, Graffiti Researcher

/Jan Eskildsen, Graffiti Researcher

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page